Mengenal Pokok-pokok Ajaran Islam

Setelah menulis beberapa artikel yang berkaitan dengan keislaman, saya merasa perlu untuk menulis artikel singkat tentang inti pokok ajaran Islam. Sebab ini sangat penting bagi para pemula yang belajar Islam, baik yang muslim maupun non-muslim.

Ok, to the point saja.

Pokok ajaran Islam mencakup 3 hal :
1. Iman
2. Islam
3. Ihsan

I. Iman
Iman berasal dari bahasa arab yang artinya percaya. Jadi iman berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan.

Pokok atau pilar keimanan yang disebut dengan rukun iman terdiri dari 6 perkara, yaitu:

1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat
3. Iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para Nabi
4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qadha dan taqdir Allah

II. Islam
Islam artinya patuh dan tunduk. Islam berkaitan dengan amal zhahir.

Pokok-pokok keislaman ada 5, yaitu:
1. Mengucap dua kalimat syahadat
2. Mendirikan shalat
3. Melakukan puasa
4. Menunaikan zakat
5. Haji ke baitullah di Makkah

III. Ihsan
Ihsan berarti baik. Ihsan berkaitan dengan akhlak dan moral.

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, rasulullah saw bersabda:
“Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun, jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau.”

3 ajaran inti Islam di atas telah disebutkan dalam sebuah hadits yang panjang. Lebih jelasnya bisa dilihat di LINK ini.

Semoga bermanfaat.

Baca Juga :
- Bukti Kerasulan Nabi Muhammad saw
- Arti Allah SWT
- Allah dalam Sejarah Arab
- Kumpulan Kisah Para Muallaf dan Alasan Mereka Masuk Islam
- Perang dan Jihad dalam Islam
- Benarkah Islam Melegalkan Perang Terhadap Orang-orang Kafir?
- Benarkah Islam Memaksa Orang Lain Masuk Islam?
- Adakah Jaminan Keselamatan dalam Islam?
Selengkapnya...